Lumaki ako sa isang Baptist Church. Sa  Almanza Las pinas City. Dahil dito ako ay naturuan na ang paraan ng kaligtasan o pagpunta sa langit ay aminin mo na ika'y makasalanan at tanggapin siya sa iyong puso sa pamamagitan ng panalangin. Kaya noong ako ay nakarinig ng kwento ng"gospel" , ako ay nanalangin at tinanggap siya. Ito ay ginawa KO na walang gabay nino man. Sa 10 taong gulang ako ay naligtas. Bata pa lamang nagkaroon na KO ng pagkanais na maging matuwid,  Noong " high school" nagbabasa na ako ng regular ng Biblia. Sumasama sa pagtuturo , pamimigay ng "tracks" upang ang ibang tao ay maka alam ng salita ng Diyos. Ang buhay koy' routine na simbahan , paaralan , bahay at simbahan. Wala sa pamilya KO ang maybisyo, ngunit alam KO na magulo ito.,sa kabila  ng ito'y naturingang " christian family" .Lumaki ako na laging  may takot na mawasak ang aking pamilya,, lagi na lang may pag-aaway. Dumating sa aking buhay ang isang tao na puno ng paghihinala at panglalait sa kapwa. Isang dahilan na gusto Kong umalis sa amin. Pagkatapos mag highschool , ako ay pumasok  college at dahil namatay ang kapatid KO ay nawala ako ng ganang mag-aral. Ang aking  Ina na mataas ang pagtingin sa edukasyon ay di rin  ako pinilit.  Pumasok ako sa Bible School, at ang sabi ng guro" kung pumasok lang kayo dito dahil na wala kayong magawa ay di dapat kayo nandito" litong-lito ako. Wala akong mapagtanungan kung ano dapat ang Kong gawin. Isang kaibigan ang nagyaya sa kin sa isang Bible Study, hanggang  sa ako' y mapabilang na sa "ministry " na ito. Kami ay nakarating sa Antipolo . Tinanong nya  ako kung nais Kong magpamyiembro .At nagpamyiembro  naman ako. Di KO alam na dapat palang magpaalam sa aking  pastor. Isang araw ay pinatawg ako at sinabihan na dapat na di KO daw  ginawa iyon. Hindi KO alam pagkat wala namang nagsabi s akin. Ang aking kaibigan ay di rin alam ang dapat gawin.  Parang walang direksyon ang aking  ginagawa sa simbahan ngunit tapat KO itong ginagawa  lahat. Bible study dito, pahtuturo ng mga bata, choir, DVBS at iba pa. Ito ang naging buhay KO. Bumalik din ako sa college at pinilit kong makatapos.  Sabi  ko " magaaral ako para magamit sa ministry" . 
 
>> Nag patuloy pa rin  ako sa paglilingkod, dito KO nakilala ang asking asawa., kaibang- kaiba ang buhay niya sa akin. Ngunit , sa kabila  nito ay may nagsasabi sa akin puso  na gagamitin Sya ng Panginoon. Kami ay nagkaanak ng 3 babae  at 2 lalaki.  Ang 4 ay may tangan sa kanilang pangalan na " grace". Noon pa  man ay alam KO na di  ako papasa sa Diyos Kung di sa pamamagitan ng kanyang biyaya.
 
>> Nagkaroon ng problema  ang aming iglesia  kaya't nagresign si  Larry , ang aking  asawa sa pagiging church worker. Kinailangan kaming tumira sa aking biyanan.  Litong-lito kumukuha ako ng direction sa Biblia, sa panahon na ito Si Larry ay nawalan na ng pagasa.  Sa kasasaliksik, ay nabasa KO ang verse na ito" I will give you pastors that will give you wisdom and understanding" dali-dali KO itong sinabi sa asking asawa. Ang sabi KO na dapat kaming bumalik sa aming pastor(Ptr.Tim Ogatis). Ngunit sa aming pagbalik ay naramdaman namin na di kami" welcome". Ipinanganak KO na ang asking ikalawang anak na si Feeya. Wala pa ring gabay , miserable pa rin kami sa kabila  ng pagbalik namin  sa aming  pastor. Kaya't sinabi KO sa Panginoon" di ako marunong magdisisyon , maari po bang ilagay mo na lang ako sa iyong daan".  Punutulan kami ng kuryente sa aming inuupahan kaya't dali-dling nagdisissyon kaming bumalik sa Las pinas, sa bahay ng aking Ina. Kami ay tinanggap at namalagi ng 6 na buwan.  Nakapag trabaho naman si  Larry, ngunit sa wari  niya  ay tinatawag siya ng Panginoon sa Iglesia . Nag lingkod pa siya ng 4 na taon doon Almanza at siya ay sinugo sa Batangas upang magsimula ng Gawain.  Nanatili kami ng humigit kumulang na apat  na taon doon. Nagkaroon ng grupo ng mga pastor si Larry doon. Isang  araw isang pastor ang naganyaya  Kay Larry upang makinig  sa mga bisita nyang  mga amerikanong  pastor. At tuwing  uwi nya masaya siya nagkwento ng kanilang Aral at message. Meron daw kakaibang bagay  ang mga pastor na ito. Ang sabi KO ayoko sa kanila dala nila  ang kakaibang " gospel" 
 
>> Lagi na syang nakikipagusap sa mga pastor na ito. At sabi nya na parang tama ang kaligtasan nila. Kaya sabi ng aking asawa na tama ang kaligtasan nya dahil ito'y  naiexperience nya. Sinabihan silang magsumite ng kanilang " testimony" ng kaligtasan. Ngunit sabi ng mga amerikanong  pastor na di daw ito biblical. Sinabi rin  ng aking  asawa na Sya ay " lost".
 
>> At tuwing uuwi ang mga pastor na ito sa amerika  ay patuloy silang nakikipagusap. Minsan may nabasa akong written email ni pastor Terry. (Dahil wala pa kaming internet noon). Dito nakasaad ang sagot sa matagal KO mang tanong sa puso KO. Di KO alam na Bakit na " touch" ako at napaiyak.  Samntala ang Faith Baptist Church naman na pinagpapastoran ni pastor Claude ay nag padala ng pera sa amin samantalang di naman namin sila kilala o himingi sa kanila. Napaiyak muli ako. Pinangako KO sa aking sarili na kailangang KO  silang makilala. 
 
>> Sa kanilang pagdating ay sumama ako Kay Larry upang makinig sa mga pastor na ito, .kaya't sa loob ng isang Linggong mahigit iniwan namin ang aming mga anak upang making. Simula ito ng mga salia ng Diyos na naging buhay  na buhay para sa amin.M ga salita na matagal KO nang narinig ngunit ngayon lang namin  na intindihan.  Hanggang isang araw sa aming pakikinig sa mga pastor ay nakita KO ang asking asawa na nakaupong umiiyak. At nang kaniyang ikiniwento ay nakita nya  raw ang Panginoon na totoong totoo. Nagkaroon ako ng takot sa aking sarili. Totoo  ang kanilang kaligtasan at naunawaan KO Hindi pala ako ligtas! Hindi ako makatulog noon. Kaya't  taimtim akong  nakinig sa mga Aral nila.
 
>> Lumipat kami sa Sta. Rosa , sumunod sa mga pastor at patuloy na nakinig .
>> Maraming beses KO narinig ang salitang "repent"  sa mga services namin ngunit di KO alam kung ano talaga ang ibig sabihin non. Isang besses  gustong-gusto ko nang masave. Hiningi ko talagang isave nya ako. Ngunit di parin ako na save. Nawalan ako ng pagasa..  Hangang meron akong nabasang tula tungkol sa paru-paro na ipinadala naman ni ate Dolce Tapia Kay Larry.  Sinasabi doon na di kailangan maging malungkot  o mawalan ng  pag-asa  pagkat  ang caterpillar  ay magiging paru paro din. Umiyak ako ng Umiyak. Alam ko mahal ako ng Diyos at binibgyan nya ako ng pag-asa.
>> Lumipas na naman ang mga Linggo , at di pa ako ligtas. Hirap na Hirap na ako. Nang panahon na ito ay "save" na si Larry. Nais ko rin masave kaya't  inakala Kong alam ko na kung papa- ano. Patuloy ang pag gabay sa amin ng mga pastor. Hindi lang ako nakikinig o "dull of hearing " ako. Wala talagang pangunawa ang di ligtas .  Hangang nakikinig Isang beses sa preaching, ang isip ko ay nakatuon sa dapat kong gawin at yun ay hingiin ang kaligtasan ko ng buong lakas. Lumuhod ako at umiyak ng umiyak.,  ngunit di ako iniligtas ng Panginoon, ni di Sya nagpakita sa akin. Ibinalita  nila ito sa mga Pastor at ako'y  kinausap. Sabi ni pastor Terry sa akin. Ay Mali daw ang ginagawa ko taliwas sa kanyang Sinasabi sa preaching. Itigil ko daw ang pagalay sa Diyos ng aking mabubuting gawa.  Kaya itinigil ko nga iyon.
 
>> Sa pagdating ng mga pastor  ay handa na ako. Handa na ako dahil di ko na masyadong pinuproblema ang di magiging ligtas. Ako'y nakikinig , at susunod. Yun lang!!
>> Nagpreach si pastor Claud tungkol sa "what shall I render to God for all his benefits" ang dapat daw ay magpasalamat. Dapat daw naisin ( will it) kong magpasalamat. Ginawa ko iyon ngunit kapos. Nagpreach Sya muli at sinabi nya na walang nag papasalamat sa amin. Nagpreach naman si pastor Terry tungkol sa "gates of praise" at " door of Salvation". Sa pag papasalamat ay maaari kang maligtas.
 
>> Nakinig ako mabuti  sa mga gabay ng mga pastor. Bago mag preach muli si pastor Terry, ay sinabi ni pastor Claud na may ibibigay siya sa akin. Isang necklace na bigay ni Hilary Mills, Isang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang asawa. Nagulat ako at nag sabi ng formal na thank you.  Naisip  ko na hindi ako karapay dapat. Nang magsimula na kaming kumanta . pinatugtog nila ang kanta  ni Pastor Mike na " who am I"  . Nagsimula akong  bumulalas sa pagiyak na Hindi ko pa nagagawa kailan man .Narinig ko ang aking sarili na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa akin. At  sa unang pagkakataon sinabi ko"I love you, God" .  Tumayo si pastor Terry, Nagsimula ng magpreach. Tungkol sa " truth and Mercy meet" at tungkol sa Isang babae na humihingi ng kagalingan. Ang sabi ng Panginoon. Hindi nararapat bigyan ng pagkain na para sa mga anak ang mga aso. Ngunit sabi ng babae " totoo. ! Ngunit ang mga aso rin ay kumakain din ng mga nahuhulog  sa sahig.  At sinabi ni pastor di alam ng babae na meron na siyang pananampalataya.
>> Ako'y nanampalataya at ito'y "counted" bilang katuwiran. Sa biyaya ng Diyos ako'y' naligtas di sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Efeso 8:2